Betonbedrijf

Software voor het betonbedrijf

Komexo biedt productieplanning software om processen in uw betonbedrijf beter en effectiever te laten verlopen. Met de KomexoBeton software worden processen in de betonindustrie succesvol geoptimaliseerd.

Productieplanning software KomexoBeton

KomexoBeton is ontwikkeld voor het betonbedrijf. Alle bedrijfsprocessen en kenmerken die uniek zijn in de betonindustrie, zijn daarom standaard in de software opgenomen.

De software van Isah Beton bevat functionaliteiten als project- en voorbereidingsplanning, calculatie, tekeningenbeheer, CAD-koppeling, stort-, ombouw- en leverplanning, inkoop, vrachtindeling en urenverantwoording.

Ervaring met betonbedrijven

Komexo heeft veel ervaring in de betonindustrie. Daarom combineren we productieplanning software specifiek voor beton met een beproefde implementatiemethode.

Zo bent u verzekerd van geoptimaliseerde bedrijfsprocessen, kostenbesparingen en meer rendement uit uw betonbedrijf.

Direct voordeel voor het betonbedrijf

Isah Beton productieplanning software levert in de praktijk direct voordeel op voor uw betonbedrijf:

 • Van diverse (eiland)planningen naar een integrale planning. Afstemmingsoverleggen over de planning zijn overbodig, zodat u direct bespaart op personeelskosten.
 • Betere bewaking en sturing door realtime inzicht in de projecten wat betreft tijd en geld. Met sturing over projecten, verlaagt u incidenteel overwerk, faalkosten en indirecte kosten flink. Zo wordt uw betonbedrijf efficiënter en bespaart u kosten.
 • Flexibel reageren en inspelen op wijzigingen in planningen. Voorraad, productie en expeditie zijn gekoppeld binnen de planning. Gevolgen van veranderingen zijn direct zichtbaar. U hoeft daardoor geen capaciteit vrij te houden voor wijzigingen. Dat bespaart tijd en geld.

Komexo is marktleider in Nederland voor productieplanning software in beton. Veel Nederlandse en Belgische bedrijven werken met deze software van Isah.

Lees hier waarom Van Maercke Prefab koos voor Komexo.

 • 1 - Project

  Komexo

  U kunt projecten die bekend zijn in de applicatie Isah Beton registreren inclusief alle noodzakelijke relaties. Dat kunt u doen voordat een daadwerkelijke aanvraag binnenkomt.

  Een offerteaanvraag registreert u als een op zichzelf staande offerte of koppelt u aan een project. Door deze te koppelen aan een project binnen de software ziet u direct welke relaties een offerte voor een project hebben aangevraagd.

  De verkoper kan desgewenst een geregistreerde aanvraag kopiëren, inclusief de gekoppelde calculatie. In de software van Isah Beton, kan hij deze aanpassen naar maatwerk. De nieuwe offerte krijgt dan een ander nummer, maar de koppeling aan het project blijft gehandhaafd in de software.

 • 2 - Calculatie

  Komexo

  Binnen prefab betonbedrijven worden calculaties veelal met Excel sheets uitgevoerd. Deze werkwijze kan binnen Isah Beton gehandhaafd blijven.

  U behoudt daarmee uw kennis en ervaring op het gebied van calculeren. De calculator kan op zijn vertrouwde manier werken en zelf de calculatiesheets onderhouden. De applicatie roept de geïntegreerde calculatie op en slaat deze centraal op zonder de software omgeving te verlaten. Hiermee boekt u belangrijke tijdswinst.

  Nadat de calculatie is opgeslagen, worden de gecalculeerde posten gesynchroniseerd in de applicatie en als product in offerteregels aangemaakt. De Excel calculatie is in Isah Beton gekoppeld aan de aangemaakte offerte in de applicatie en als orderdocument opgeslagen, oproepbaar en aanpasbaar.

  Een nieuwe calculatie wordt met volgnummer onder de betreffende offerte opgeslagen. Omdat inlezen van gecalculeerde posten volledig geautomatiseerd is, hoeven gecalculeerde posten niet opnieuw ingevoerd te worden. Dat levert u tijdswinst op en voorkomt fouten bij het overnemen van gegevens.

  Tijdens het inlezen van de gecalculeerde regels worden op de achtergrond productiedossiers aangemaakt. Deze vormen de basis voor de productie- en administratieve planning in uw prefab betonbedrijf.

 • 3 - Voorbereidingsplanning

  Komexo

  Na het aanmaken van de offerteregels in de software en de hieraan gekoppelde productiedossiers is een aanvang gemaakt met de planning. Gecalculeerde posten worden direct in de grofplanning van het betonbedrijf opgenomen.

  Hiermee is productietijd en -ruimte gereserveerd in de planning. De gecalculeerde posten zijn als één blok opgenomen in de grofplanning binnen de betonsoftware: de specificatie van de merken is immers nog niet bekend.

 • 4 - Merkenlijst / Tekeningenlijst

  Komexo

  Door het aanmaken van merken wordt de calculatiepost daadwerkelijk opgesplitst naar afzonderlijke elementen. Het blok van de calculatiepost (bijv. 10 wanden) wordt nu via een ingevoerde stortvolgorde verdeeld naar 10 afzonderlijke blokjes/elementen.

  Als de merken benoemd zijn in de software, kunnen tekeningstatussen eenvoudig per merk worden onderhouden. In de lijst staat de status van de vorm- en wapeningstekening weergegeven en worden de status- en revisiegegevens van zowel de vorm- als de wapeningstekening bijgehouden. In de planning van Isah Beton wordt dit met kleuren en symbolen gevisualiseerd.

 • 5 - Koppeling CAD-applicatie

  Isah Beton voorziet in een koppeling met standaard CAD applicaties als (o.a.) Tekla, Revit, Allplan en AutoCAD. Merkenlijst, tekeningenlijst en stuklijsten worden hierbij volledig automatisch onderhouden in de software.

  Hierdoor wordt een aanzienlijke foutreductie (faalkosten reductie) gerealiseerd richting de productiehal alsmede wapening en instortvoorzieningen.

 • 6 - Stortvolgorde

  Komexo

  Op basis van de merkenlijst die is ingevoerd in Isah Beton wordt de optimale stortvolgorde bepaald. Gebruikers zijn flexibel in het kiezen van hal, mal/tafel en merken bij het invoeren van stortcodes.

  Registratie en planning van op- en ombouwdagen kan door de werkvoorbereider op basis van actuele inzichten worden bepaald en doorgevoerd.

  Daarnaast kunnen productiecycli (afhankelijk) van het soort product ook met tussenpozen worden gepland omdat de droogtijd langer is.

 • 7 - Prefabplanner

  Komexo

  De prefabplanner in Isah Beton geeft een grafisch inzicht in de actuele planning per productiehal. Vanaf grofplanning tot en met detailplanning kunnen alle processtappen op de voet worden gevolgd in een grafisch overzicht.

  Gebruikers van de software kunnen de inrichting van deze grafische planning volledig naar eigen wens vormgeven. Teksten, kleuren, conflicten, status en andere onderwerpen worden tijdens implementatie met de gebruiker ad-hoc ingericht.

  Voortgang per order of per productiedag is volledig inzichtelijk. Daarnaast kunnen incidenten (bijv. ontbrekende wapening) direct worden behandeld en opgevangen in de planning.

 • 8 - Productie

  Komexo

  Op basis van de planning kunt u dagelijks dagproductielijsten met te storten elementen genereren. Deze lijsten verwerkt u aan het einde van de dag en niet gestorte elementen worden verwijderd. Automatisch worden elementstickers afgedrukt en gestorte elementen gereed gemeld.

  De kleur in de planning wijzigt en elementen zijn niet meer te verplaatsen. Niet gestorte elementen worden automatisch doorgeschoven in de tijd en daarmee schuiven ook alle achterliggende elementen en ombouwdagen door in de betonsoftware.

  Veelal worden productieontvangsten via een barcode gereed gemeld in de productiehal. Indien gewenst kunnen productieontvangsten ook direct aan een palletnummer of oplegger worden gekoppeld in de productie planning software.

 • 9 - Vrachtindeling

  Komexo

  In de vrachtindeling staan de lever-/montagefases van een project. Per project staat in de software aangegeven welke elementen tot welke leverfase behoren. Wanneer de elementen vanuit de productie gereed gemeld zijn, worden de vrachten aangemaakt.

  Tijdens het toevoegen van elementen aan de vracht wordt – om overbelading te voorkomen – een totaaltelling van het gewicht weergegeven. U kunt hijs- en montagemiddelen toevoegen om een totaalbeeld van het transport te krijgen.

  Na invoering van alle gegevens wordt de expeditiebon en eventueel CMR afgedrukt en alles verwerkt voor facturatie.

Komexo maakt gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.