Maakbedrijf

Business software Isah voor het maakbedrijf

Komexo’s doel is om uw winst te verhogen. Onze focus ligt altijd op het bieden van een softwareoplossing die goed bij u past, zodat uw maakbedrijf efficiënt functioneert.

Isah business software helpt u door processen te optimaliseren. Zo stijgt uw winstgevendheid.

Optimaliseer processen en verhoog uw winstgevendheid

Isah business software is speciaal ontwikkeld voor de klantordergestuurde maakindustrie. Isah biedt actueel inzicht in planning en voortgang van processen binnen uw maakbedrijf.

De productie planning software automatiseert alle administratieve kernprocessen van de gehele productlifecycle: van engineering, verkoop en productie tot onderhoud en vernietiging of recycling.

Kortom, met Isah krijgt u inzicht in uw bedrijfsprocessen. Zo worden ze beheersbaar en bestuurbaar.

Software implementeren

Komexo optimaliseert uw hele bedrijfsproces: vanaf de eerste ontwerpen in CAD tot de laatste onderhoudsbeurt van een product dat bij uw klant op locatie staat. Dat doen we door de processen goed te bekijken. En door de software zo te implementeren dat deze voor u optimaal werkt.

Zo optimaliseert u uw processen en werkt u slimmer met de software van Isah. Goed voor uw winstgevendheid.

Isah: de beste softwareoplossing voor de maakindustrie

Isah is een geïntegreerde ERP-oplossing voor het MKB: alle bestaande en nieuwe softwareoplossingen worden eenvoudig op één platform aangesloten. Zo kiest u altijd voor de beste oplossing voor bijvoorbeeld CAD, PDM, het financiële pakket en Quality Management Software.

Voordelen maakbedrijf

Maar Isah biedt u meer voordelen. De software is namelijk volledig schaalbaar. Daarom kan het gebruikt worden voor één vestiging, maar ook voor meerdere (internationale) locaties. Zo bent u altijd voorzien van een software-oplossing die bij u past.

Gebaseerd op Microsoft technologie

Isah is gebaseerd op Microsoft technologie. U kunt blijven werken met Office, SharePoint en SQL Server terwijl u gebruik maakt van de Isah business software. Uw bestaande programma’s zijn eenvoudig te koppelen aan de nieuwe software.

Isah Busines Software

Komexo is al sinds 1999 partner van Isah. Met deze business software komen wij tegemoet aan alle standaardwensen en ambities van het klantordergestuurd maakbedrijf.

Unieke processen worden geoptimaliseerd door ze bestuurbaar, beheersbaar en inzichtelijk te maken. Isah business software kan ook inspelen op dat wat uw maakbedrijf specifiek succesvol maakt: denk aan uw eigen manier van calculeren, plannen of service verlenen.

Komexo adviseert en begeleidt u bij de implementatie van business software in uw bedrijf. De integratie van Isah wordt specifiek op uw bedrijf afgestemd.

 • Engineering in Isah

  Integratie vormt de rode draad binnen het engineeringproces van maakbedrijven. De CAD- en PDM-applicatie vormen een geïntegreerd onderdeel van deze oplossing voor het totale bedrijfsproces in de maakindustrie.

  Hierbij profiteert u van een interactieve data-uitwisseling tussen de CAD en PDM applicatie en de functies in de ERP-applicatie.

  Zo kunt u dankzij het ERP de inkoper al aan het werk zetten om een onderdeel in te kopen, terwijl het engineeren nog doorgaat. Of uw engineer ziet in de business software dat veranderingen in een bepaald onderdeel niet meer mogelijk zijn, omdat het artikel al ingekocht of geproduceerd is.

  Met een ERP kunt u op een dynamische manier samenwerken, waardoor uw bedrijfsproces optimaal verloopt en uw bedrijf effectiever en efficiënter wordt.

 • Service in Isah

  Binnen Isah business software is service volledig geïntegreerd. En dat is nodig, want een service-opdracht grijpt altijd in op meerdere onderdelen van het bedrijfsproces in het maakbedrijf.

  Per klant en product heeft u inzicht in de service ‘as enginereed’, ‘as built’ en ‘as maintained’.

  De serviceapplicatie van Isah business software levert u alle benodigde input voor de service-uitvoering. Denk aan inzage in een engineeringtekening of in de voorraden, maar ook of u inkoop of engineering aan het werk moet zetten voor een ander minder storingsgevoelig onderdeel.

  Verder heeft u met het ERP inzicht in het contractbeheer. Ook voor preventief onderhoud is de serviceapplicatie handig. Zo voorkomt u eenvoudig dat een eerder opgetreden storing ook bij andere klanten optreedt.

 • Projectmanagement in Isah

  Met Isah Projectmanagement is het mogelijk om op een hoger niveau naar alle bedrijfsprocessen in uw maakbedrijf te kijken en deze te beoordelen. Uniek daarbij is dat het hele proces, inclusief het productieproces, inzichtelijk wordt.

  Met Isah Projectmanagement kunt u tijdens de hele projectvoortgang kritisch kijken naar uw planning, kosten en opbrengsten.

  Projectmanagement biedt u de mogelijkheid te analyseren wat structureel de knelpunten zijn in uw planning of waar het lek zit in de kosten en opbrengsten. De applicatie Projectmanagement heeft daardoor direct een positief effect op uw marges, leverbetrouwbaarheid, bezettingsgraad (minder overhead!) en uw klantgerichtheid.

Addons

 • KWI

  Komexo Workspace Intelligence, of kortweg KWI, is een webbased ontwikkeling voor tijdregistratie binnen Isah business software. Het enige wat u nodig heeft om de Workspace Intelligence te gebruiken, is een internetaansluiting.

  Vanzelfsprekend kan dit zo beveiligd worden dat alleen KWI via het station op de browser opvraagbaar is. Om KWI te kunnen gebruiken is KWI Client Interface noodzakelijk. De Client Interface is de basis waarop de urenregistratie van uw MKB draait en kan modulair uitgebreid worden.

  De beschikbare modules van Komexo Workspace Intelligence zijn:

  • Aan- en afwezigheid
  • Aan- en afwezigheid met locatie
  • Boeken indirecte uren
  • Boeken directe uren op werkkaart
  • Tonen Documenten
  • Flexibele Workflow
  • Gereedmelden Productieorder
  • Ongeplande bewerkingen
  • Status activiteit tonen
  • Clusteren
  • Receptiebord

  KWI wordt geleverd met een Receptiebord. Hierdoor is direct inzichtelijk wie aanwezig zijn en waar de aanwezige werknemers mee bezig zijn. De volgende standaardrapportages van geboekte uren kunnen gemaakt worden:

  • Controle geregistreerde uren
  • Overzicht uren met uitsplitsing naar categorie
  • Snipperkaart

  Tot slot worden ook onderstaande scripts meegeleverd:

  • Eenvoudige registratie van geplande vakantiedagen
  • Berekening/registratie van maandelijkse opbouw vakantiedagen.
 • Prijslijsten

  In de module Prijslijsten in Isah worden per klant de prijslijsten onderhouden. Om de invoer te vergemakkelijken en gestructureerd en beheersbaar te houden, heeft Komexo de AddOn “Invoer en beheer verkoopprijslijsten” ontwikkeld. Hiermee wordt de inzichtelijkheid en beheersbaarheid van prijslijsten voor uw maakbedrijf sterk vereenvoudigd.

  Vanuit de module klanten in het hoofdmenu van de software wordt de gewenste klant geselecteerd. Via het menu ‘bewerken’ wordt de functie onderhoud prijslijsten gestart. Via dit prijslijst scherm kunnen de prijzen per klant/artikel gewijzigd worden. Van hieruit kunnen tevens nieuwe prijslijsten voor artikelen worden aangemaakt.

  Vanuit de AddOn zijn onderstaande mogelijkheden beschikbaar:

  • Vastleggen van een start- en einddatum van de prijslijst.
  • Kopiëren van een prijslijst/staffel naar een nieuwe datum of andere klant.
  • Artikelnummer van de klant kan gewijzigd worden.
  • Vaste artikelgegevens zijn niet wijzigbaar.
  • Verkoopaantal kan gewijzigd worden.
  • Korting kan per artikel gewijzigd worden.
  • Groepsgewijs aanpassen van prijzen per prijslijst (verhogen/verlagen, invullen korting).
  • Toevoegen van artikelen aan een prijslijst.

  Deze AddOn op Isah business software wordt geleverd inclusief een rapport voor het verstrekken van de prijslijsten aan klanten.

 • Documenten via Templates

  Middels de AddOn Documenten via Templates maakt u eenvoudig vanuit Isah business software een document aan met behulp van een Word template. Hiermee stelt u zeker dat de schriftelijke communicatie vanuit uw maakbedrijf naar buiten toe eenduidig gebeurt. Voordeel is dat bij wijziging van de huisstijl of andere bedrijfsgegevens u eenvoudig de Word-Templates aan kunt passen.

  Het Word-document kan worden gevuld met data uit Isah (bv. NAW-gegevens). Het document krijgt een unieke naam en wordt na het opslaan in Word gekoppeld aan de juiste entiteit in Isah via documenten in Relatiebeheer. Hiermee is niet alleen de eenduidigheid gewaarborgd, maar is ook de communicatie met uw klant en/of leverancier vanuit Isah opvraagbaar.

  Door bij een klant de module Relatiebeheer te starten kunt u het verstuurde document direct openen, inzien en eventueel wijzigen. De Isah modules Relatiebeheer en Documentenbeheer zijn noodzakelijk om te werken met deze AddOn.

 • Formulieren verzenden via e-mail

  Met de AddOn Formulieren verzenden via e-mail verzendt u eenvoudig formulieren vanuit Isah software. De volgende formulieren kunt u via e-mail versturen aan klanten en leveranciers:

  • Verkoopofferte
  • Orderbevestiging
  • Expeditiebon
  • Verkoopfactuur
  • Inkooporder Artikelen
  • Inkooporder Externe Bewerkingen

  Deze formulieren worden als PDF-document in de bijlage van de e-mail verstuurd. Tevens wordt het document via een relatiebeheer melding aan de betreffende klant of leverancier gekoppeld. Door verschuiving van een papieren naar digitaal document bespaart u papier, portokosten en tijd.

  Na het aanmaken van een verkooporder kunt u bijvoorbeeld vanuit het scherm verkooporders onder de menu functie “Rapporten” kiezen voor het verzenden van het formulier via e-mail.

  Net zoals bij het afdrukken van een formulier wordt dan een selectiescherm getoond waar het ordernummer wordt weergegeven. Indien u akkoord bent, wordt het document op het scherm in PDF-formaat getoond. Vooraf is een keuze gemaakt welke lay-out via e-mail wordt verzonden (inclusief logo).

  De tekst van de e-mail kan automatisch worden bepaald aan de hand van de standaard teksten tabel in Isah. Het PDF-document is als bijlage toegevoegd aan de e-mail. Tevens maakt de AddOn een relatiebeheermelding waaraan het PDF-document is gekoppeld.

 • Documentregistratie

  Binnen Isah is het mogelijk om documenten te koppelen. Hierbij is een vaak gehoorde opmerking dat het aantal schermen dat doorlopen moet worden groot is. Komexo heeft een oplossing om het registreren van documenten in het ERP eenvoudiger te maken.

  Met de AddOn Documentregistratie koppelt u op eenvoudige wijze een document. De bestandslocatie wordt opgegeven in het scherm en aansluitend kan een documenttype, documentgroep en eventueel een actie gekoppeld worden.

  Met Documentregistratie van Komexo is het mogelijk om op eenvoudige wijze in 1 scherm een document te koppelen.

  Vanzelfsprekend is het zaak dat de documenten nadien niet verplaatst worden op de server. De locaties op de server van de verschillende documenten moet vooraf goed ingedeeld zijn. Voor het koppelen van de Documenten en eventueel aanmaken van een actie zijn de Isah modules Documentenbeheer en Relatiebeheer noodzakelijk.

 • Calculatie

  Met de AddOn Calculatie calculeert u vanuit de module Verkoop en/of Voorcalculatie eenvoudig, snel en overzichtelijk een maakdeel. Bij wijze van spreken berekent u tijdens het telefoongesprek de kostprijs en de commerciële kostprijs (verkoopprijs). Dit geeft u dan direct aan uw klant door.

  Doordat de AddOn Calculatie is geïntegreerd in de applicatie wordt het voorgecalculeerde artikel ingelezen, de structuur aangemaakt en opgeslagen in Isah aan het gekoppelde productiedossier en verkoopofferte/-order. Vanuit het scherm Verkoopofferte/-order of Voorcalculatie worden gegevens voor een nieuw of bestaand artikel ingevoerd.

  Nadat de offertekop is aangemaakt wordt in de offerteregel de calculatie aangeroepen via het menu bewerken. Door het goed indelen van de artikelgroepen kunnen in de calculatie tabs aangemaakt worden met de betreffende artikelgroepen. Onder de tabs zijn de artikelen uit de artikelgroepen opvraagbaar en toe te voegen met het juiste aantal.

  Ook worden bewerkingen en het eventuele dekkingspercentage op deze manier toegevoegd. Hiermee staat in enkele ogenblikken een calculatie aangemaakt. Zodra de calculatie doorgevoerd wordt, wordt de koppeling met het productiedossier, offerte en voorcalculatie vastgelegd in Isah. Gegevens zijn hierdoor in de applicatie oproepbaar.

Komexo maakt gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.